Secció d'Institut de l'Alt Foix
Sant Martí Sarroca

L'horari previst d'arribada dels alumnes que han marxat de viatge i de colònies és el següent:

1r ESO: entre les 17.30 -18h

2n ESO: Cap a les 17h

3r ESO: Cap a 3/4 de cinc

4t ESO: Entre les 22 i 23 h

 

Benvolgudes famílies,

 

Des de fa un temps ençà la qualitat de l’ensenyament del nostre país ha anat minvant arrel de decisions que s’han pres fora de l’àmbit estrictament educatiu i ja conegudes per tothom: retallades de pressupost, de beques, de personal del PAS i laboral, de batxillerat nocturn, d’aules d’acollida, de plantilles i d’un llarg etcètera. Aquestes actuacions han ocasionat, entre d’altres, retallades salarials, pèrdues de llocs de treball, increment d’horaris lectius, augment de les ràtios d’alumnes per aula o la no cobertura de substitucions.

En el nostre cas particular, els nostres alumnes han patit una situació de desigualtat respecte la majoria de l’alumnat del nostre país ja que portem vuit cursos impartint classes en barracons. I, tot i que ja han començat les obres de l’edifici, ja se’ns ha anunciat que el nostre centre naixerà sense un gimnàs, ni tampoc es fa esment del compromís d’implementar el batxillerat per tal d’evitar un important esvoranc en la línia pedagògica del centre.

Totes aquestes actuacions han anat ensorrant poc a poc el model que s’ha construït a base de molts anys i esforços de tots els que participem en el món educatiu. Per això manifestem:

· NO a la LOMCE.

· NO a les retallades educatives i salarials i SÍ a la recuperació de les condicions laborals i a la defensa dels nostres llocs de treball.

· NO a la precarietat del personal interí i substitut.

· SÍ a la defensa del model d’immersió lingüística. Rebutgem frontalment la sentència del TSJC que vol introduir el castellà com a llengua vehicular. Demanem a la Generalitat de Catalunya que blindi el model d’immersió lingüística, d’acord amb l’aplicació de la normativa vigent.

· SÍ a la construcció d’un gimnàs del nostre institut.

· SÍ a la implementació del batxillerat al nostre institut.

 

MALGRAT TOT AIXÒ, SEGUIM TREBALLANT AMB ENTUSIASME I PROFESSIONALITAT PER ACONSEGUIR LA MILLOR EDUCACIÓ POSSIBLE PELS NOSTRES ALUMNES.

ELLS SÓN EL MÉS IMPORTANT D'AQUEST PROJECTE.

 

La Secció d’Institut de l’Alt Foix acull l’alumnat dels municipis de Sant Martí Sarroca, Font-rubí, Torrelles de Foix i Pontons.

OFERTA EDUCATIVA

La Secció d’Institut de l’Alt Foix ofereix tots els cursos d’ESO.

COM ÉS L’INSTITUT?

 • És un centre públic, laic, igualitari, pròxim i personalitzat. L’alumnat rep una formació acadèmica i curricular adaptada a les seves característiques personals i on es pretén, apart que aprenguin, que es formin com a persones bones, fortes, responsables, crítiques, respectuoses, íntegres i lliures.
 • El centre està desenvolupant un Pla d’Autonomia de Centres impulsat pel Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics i la cohesió social. També tenim subscrit amb el MEC un projecte PROA per millorar les condicions socials i d’atenció al nostre alumnat.
 • La dimensió del centre facilita l’estret control sobre l’evolució dels alumnes i un contacte freqüent amb les famílies que ajuden a elaborar un currículum molt personalitzat.
 • Els alumnes del centre reben tutories properes i personalitzades gràcies a les figures de tutor/a i cotutor/a de grup.
 • El centre participa en el Pla Català d’Esport a l’Escola.
 • Es treballa la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la reflexió a través del programa  de mediació escolar.
 • Edició d’una revista digital per part dels alumnes.
 • Organització de jornades culturals on hi participa tota la comunitat educativa i d’altres agents de l’entorn més proper a l’alumnat.
 • Disposem d’un pla de lectura de centre, potenciem el treball cooperatiu i treballem les tècniques d’estudi.
 • Les aules del centre són àmplies i cada aulacompta amb pissarra digital. Disposa també d’una biblioteca, un taller de tecnologia, un laboratori de ciències naturals, una aula d’informàtica, una aula de música, una aula d’acollida i diverses aules destinades a grups petits i tutories individualitzades.
 • Fem ús del poliesportiu municipal i del camp de futbol per a activitats d’esbarjo i educació física.
 • Trobades periòdiques entre la direcció i els/les alumnesdelegats/des de cada curs.
 • Els alumnes participen en activitats de coneixement del medi més proper participant en iniciatives organitzades per la zona geogràfica de l’Alt Foix.
 • El centre disposa de servei de transport per a tots aquells estudiants residents fora del municipi de Sant Martí Sarroca.

COM SÓN LES CLASSES?

 • Agrupaments flexibles adaptats a les característiques de l’alumnat en les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.
 • Desdoblaments en petit grup en les matèries de tecnologia i ciències de la naturalesa.
 • Atenció individualitzada a l’alumnat que presenta dificultatsespecials d’aprenentatge a càrrec deprofessorat especialitzat i aula oberta.
 • Aula d’acollida per a alumnes nouvinguts que no coneixen la nostra llengua.
 • Integració de les TAC dins del currículum.

 

I QUÈ MÉS OFERIM?

 • Contacte directe i permanent amb els pares i mares i amb la seva associació, l’AMPA.
 • Viatge de final d’etapa a quart d’ESO, colònies a primer, segon i a tercer.
 • Integració a l’entorn col·laborant amb iniciatives municipals i comarcals.
 • Una pàgina web amb informació per a alumnes i famílies.

c.Verge de Montserrat 14, 08731 Sant Martí Sarroca

Fax: 93.899.09.45

Tel: 93.899.09.46

ses-stmartisarroca@xtec.cat