Secció d'Institut de l'Alt Foix
Sant Martí Sarroca

DIJOUS 18 DE DESEMBRE SEGON DIA DE TRASLLAT.

A PARTIR DE DIVENDRES L'ENTRADA SERÀ PER LA PORTA PRINCIPAL DEL PASSEIG ESPORTIU NÚMERO 18.

 

 

LES CARTES INFORMATIVES DE TOTES LES SORTIDES DE L'ALUMNAT ESTAN PUBLICADES A L'APARTAT "INFORMACIONS"

 

JA US PODEU DESCARREGAR LA CARTA DEL PRIMER PAGAMENT DE LES COLÒNIES DE SEGON A PLANOLES (INFORMACIONS)

 

 

 

L’Institut de l’Alt Foix acull l’alumnat dels municipis de Sant Martí Sarroca, Font-rubí, Torrelles de Foix i Pontons.

OFERTA EDUCATIVA

L’Institut de l’Alt Foix ofereix tots els cursos d’ESO.

COM ÉS L’INSTITUT?

 • És un centre públic, laic, igualitari, pròxim i personalitzat. L’alumnat rep una formació acadèmica i curricular adaptada a les seves característiques personals i on es pretén, apart que aprenguin, que es formin com a persones bones, fortes, responsables, crítiques, respectuoses, íntegres i lliures.
 • El centre està desenvolupant un Pla d’Autonomia de Centres impulsat pel Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics i la cohesió social. També tenim subscrit amb el MEC un projecte PROA per millorar les condicions socials i d’atenció al nostre alumnat.
 • La dimensió del centre facilita l’estret control sobre l’evolució dels alumnes i un contacte freqüent amb les famílies que ajuden a elaborar un currículum molt personalitzat.
 • Els alumnes del centre reben tutories properes i personalitzades gràcies a les figures de tutor/a i cotutor/a de grup.
 • Es treballa la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la reflexió a través del programa  de mediació escolar.
 • Edició d’una revista digital per part dels alumnes.
 • Organització de jornades culturals on hi participa tota la comunitat educativa i d’altres agents de l’entorn més proper a l’alumnat.
 • Disposem d’un pla de lectura de centre, potenciem el treball cooperatiu i treballem les tècniques d’estudi.
 • Les aules del centre són àmplies i cada aula compta amb pissarra digital. Disposa també d’una biblioteca, un taller de tecnologia, un laboratori de ciències naturals, una aula d’informàtica, una aula de música, una aula d’acollida i diverses aules destinades a grups petits i tutories individualitzades.
 • Fem ús del poliesportiu municipal i del camp de futbol per a activitats d’esbarjo i educació física.
 • Trobades periòdiques entre la direcció i els/les alumnesdelegats/des de cada curs.
 • Els alumnes participen en activitats de coneixement del medi més proper participant en iniciatives organitzades per la zona geogràfica de l’Alt Foix.
 • El centre disposa de servei de transport per a tots aquells estudiants residents fora del municipi de Sant Martí Sarroca.

COM SÓN LES CLASSES?

 • Agrupaments flexibles adaptats a les característiques de l’alumnat en les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.
 • Desdoblaments en petit grup en les matèries de tecnologia i ciències de la naturalesa.
 • Atenció individualitzada a l’alumnat que presenta dificultatsespecials d’aprenentatge a càrrec de professorat especialitzat i aula oberta.
 • Aula d’acollida per a alumnes nouvinguts que no coneixen la nostra llengua.
 • Integració de les TAC dins del currículum.

 

I QUÈ MÉS OFERIM?

 • Contacte directe i permanent amb els pares i mares i amb la seva associació, l’AMPA.
 • Viatge de final d’etapa a quart d’ESO, colònies a primer, segon i a tercer.
 • Integració a l’entorn col·laborant amb iniciatives municipals i comarcals.
 • Una pàgina web amb informació per a alumnes i famílies.

c.Verge de Montserrat 14, 08731 Sant Martí Sarroca

Fax: 93.899.09.45

Tel: 93.899.09.46

ses-stmartisarroca@xtec.cat