Secció d'Institut de l'Alt Foix
Sant Martí Sarroca

 

ELS PROPERS DIES 4 I 5 DE DESEMBRE, I DESPRÉS D'UNS QUANTS ANYS D'ESPERA, ENS TRASLLADAREM AL NOU EDIFICI DEL NOSTRE INSTITUT. ESPEREM COMPTAR AMB LA COL·LABORACIÓ DELS  AJUNTAMENTS, TAMBÉ DELS ALUMNES, PARES, MARES I TOTHOM QUE TINGUI GANES D'AJUDAR. TRUQUEU A L'INSTITUT I AJUDA'NS A FER ELS TRASLLAT.

 

LES CARTES INFORMATIVES DE TOTES LES SORTIDES DE L'ALUMNAT ESTAN PUBLICADES A L'APARTAT "INFORMACIONS"

 

JA US PODEU DESCARREGAR LA CARTA DEL PRIMER PAGAMENT DE LES COLÒNIES DE SEGON A PLANOLES (INFORMACIONS)

EL PROPER DIJOUS 11 DE DESEMBRE L'ALUMNAT DE SEGON VISITARÀ LA ZONA VULCÀNICA DE LA GARROTXA. CAL FER  ELS PAGAMENT DINS DELS TERMINIS...NO US DESPISTEU!

 

EL PROPER DIJOUS 18 DE DESEMBRE L'ALUMNAT DE L'INSTITUT ANIRÀ AL TEATRE VICTÒRIA PER VEURE L'OBRA "MAR I CEL".

NO OBLIDEU DE FER EL PAGAMENT DE L'ACTIVITAT DINS DELS TERMINIS ESTABLERTS.

 

 

 

 

L’Institut de l’Alt Foix acull l’alumnat dels municipis de Sant Martí Sarroca, Font-rubí, Torrelles de Foix i Pontons.

OFERTA EDUCATIVA

L’Institut de l’Alt Foix ofereix tots els cursos d’ESO.

COM ÉS L’INSTITUT?

 • És un centre públic, laic, igualitari, pròxim i personalitzat. L’alumnat rep una formació acadèmica i curricular adaptada a les seves característiques personals i on es pretén, apart que aprenguin, que es formin com a persones bones, fortes, responsables, crítiques, respectuoses, íntegres i lliures.
 • El centre està desenvolupant un Pla d’Autonomia de Centres impulsat pel Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics i la cohesió social. També tenim subscrit amb el MEC un projecte PROA per millorar les condicions socials i d’atenció al nostre alumnat.
 • La dimensió del centre facilita l’estret control sobre l’evolució dels alumnes i un contacte freqüent amb les famílies que ajuden a elaborar un currículum molt personalitzat.
 • Els alumnes del centre reben tutories properes i personalitzades gràcies a les figures de tutor/a i cotutor/a de grup.
 • Es treballa la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la reflexió a través del programa  de mediació escolar.
 • Edició d’una revista digital per part dels alumnes.
 • Organització de jornades culturals on hi participa tota la comunitat educativa i d’altres agents de l’entorn més proper a l’alumnat.
 • Disposem d’un pla de lectura de centre, potenciem el treball cooperatiu i treballem les tècniques d’estudi.
 • Les aules del centre són àmplies i cada aula compta amb pissarra digital. Disposa també d’una biblioteca, un taller de tecnologia, un laboratori de ciències naturals, una aula d’informàtica, una aula de música, una aula d’acollida i diverses aules destinades a grups petits i tutories individualitzades.
 • Fem ús del poliesportiu municipal i del camp de futbol per a activitats d’esbarjo i educació física.
 • Trobades periòdiques entre la direcció i els/les alumnesdelegats/des de cada curs.
 • Els alumnes participen en activitats de coneixement del medi més proper participant en iniciatives organitzades per la zona geogràfica de l’Alt Foix.
 • El centre disposa de servei de transport per a tots aquells estudiants residents fora del municipi de Sant Martí Sarroca.

COM SÓN LES CLASSES?

 • Agrupaments flexibles adaptats a les característiques de l’alumnat en les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.
 • Desdoblaments en petit grup en les matèries de tecnologia i ciències de la naturalesa.
 • Atenció individualitzada a l’alumnat que presenta dificultatsespecials d’aprenentatge a càrrec de professorat especialitzat i aula oberta.
 • Aula d’acollida per a alumnes nouvinguts que no coneixen la nostra llengua.
 • Integració de les TAC dins del currículum.

 

I QUÈ MÉS OFERIM?

 • Contacte directe i permanent amb els pares i mares i amb la seva associació, l’AMPA.
 • Viatge de final d’etapa a quart d’ESO, colònies a primer, segon i a tercer.
 • Integració a l’entorn col·laborant amb iniciatives municipals i comarcals.
 • Una pàgina web amb informació per a alumnes i famílies.

c.Verge de Montserrat 14, 08731 Sant Martí Sarroca

Fax: 93.899.09.45

Tel: 93.899.09.46

ses-stmartisarroca@xtec.cat